Highlights

Noordelijke
Innovatieaward

“Het winnen van de Innovatie Award is een enorme erkenning! We ontwikkelen een nieuw landbouwsysteem in een traditionele sector.” – Bartele Holtrop

Lees meer

Noordelijke
Innovatieaward

Op 29 juni heeft Bartele Holtrop, ‘Boer Bart’, de eerste ‘Noordelijke Innovatie Award, powered by SNN’ gewonnen. De award vormt een onderdeel van de Jonge Ondernemersprijs en is dit jaar voor het eerst uitgereikt namens het georganiseerde bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de noordelijke overheden. De Innovatie Award geldt als aanmoediging voor jong en innovatief ondernemerschap in Noord-Nederland.

Als winnaar van de Noordelijke Innovatie Award wordt Bartele een jaar lang ondersteund om zijn innovatieve ideeën verder te brengen. Hierbij kan hij gebruik maken van de middelen, kennis en netwerken van de verschillende noordelijke partijen die de cheque aanbieden. Bartele maakt op zijn boerderij de stap naar een houdbare manier van landbouw bedrijven op basis van een volledig duurzame en natuurintensieve visie, waarbij hij ook nog eens een inspiratiebron voor anderen wil zijn.

Boer Bart na afloop van de uitreiking:
“Het winnen van de Innovatie Award is een enorme erkenning! We ontwikkelen een nieuw landbouwsysteem in een traditionele sector. Juist dat we gewonnen hebben tussen tal van ondernemingen uit andere sectoren maakt ons trots”, sprak Bartele.

Ben jij een innovatieve ondernemer in Drenthe, Fryslân of Groningen? Ben jij continue aan het vernieuwen binnen jouw bedrijf? Of heb je een fantastisch innovatief idee dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in Noord-Nederland? Meld je dan aan voor de JOP 2017 en daarmee ook voor de Noordelijke Innovatie award, powered by SNN!

Highlights

Beyond
EDP

Samen met onze Beyond EDP-partners bundelen wij onze krachten op het gebied van het stimuleren van innovatieprocessen.

Lees meer

Beyond EDP

Nieuwe inzichten in hoe overheden in Noord-Nederland kennisuitwisseling tussen ondernemingen en kennisinstellingen kunnen faciliteren. En hoe een creatieve voedingsbodem voor het ontdekken van nieuwe ideeën gecreëerd kan worden. Dit zijn de opbrengsten van het Beyond EDP Northern Netherlands Peer Review Event dat wij in november hebben georganiseerd. Op inspirerende locaties als het IBM Client Innovation Centre, deelden wij onze uitdagingen voor Noord-Nederland en werkten wij samen met deelnemers uit negen andere Europese regio’s, Noord-Nederlandse stakeholders en experts aan het vinden van oplossingen.

Wat is EDP? Een wezenlijk onderdeel van elke regionale innovatiestrategie is het zogenoemde Entrepreneurial Discovery Process, kortweg EDP. Dit houdt in dat bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties continu in interactie zijn met elkaar, wat kan leiden tot het ontstaan van nieuwe ideeën. Deze ‘ontdekkingen’ kunnen uitgroeien tot een reeks innovaties die in onderlinge samenhang kunnen uitgroeien tot nieuwe economische sterktes van Noord-Nederland.

Innovatiemonitor
Professor Dries Faems is hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en samen met ons de initiator van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor: de monitor van innovatieactiviteiten, investeringen en prestaties van midden- en kleinbedrijven uit Noord-Nederland. In het jaarlijkse hoofdrapport worden de ontwikkelingen van de belangrijkste indicatoren gepresenteerd. Daarnaast worden er op specifieke thema’s deelonderzoeken uitgevoerd.

Meer weten? Lees het hier!

Highlights

Eindafrekening
OP EFRO

Met ruim 169 miljoen euro heeft het OP EFRO voor Noord-Nederland echt een verschil gemaakt.

Lees meer

Eindafrekening
OP EFRO

SNN is de managementautoriteit voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in Noord-Nederland. Dit betekent dat wij het stimuleringsprogramma en de onder het programma vallende subsidieregelingen beheren en verdelen. In de periode 2007-2013 hebben wij het Operationeel Programma uitgevoerd, kortweg OP EFRO, waarbij ruim 169 miljoen euro in de noordelijke economie is gestoken. Wij hebben dit programma in 2016 succesvol afgerond.

Het OP EFRO heeft voor Noord-Nederland echt een verschil gemaakt. In de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet bij het omturnen van een industriële maakeconomie naar een kenniseconomie. Er is hard gewerkt aan de speerpunten energie, water, gezond ouder worden en circulaire economie. Veel economische activiteiten zijn geconcentreerd in en rond de (middel-)grote steden, daarnaast zijn de ruimtelijke kwaliteiten van stad en platteland versterkt. Winst is ook dat steeds meer midden- en kleinbedrijven mee zijn gaan doen met projecten die vanuit het programma zijn gesubsidieerd.

Benieuwd naar de projecten en wilt u deze van dichtbij bekijken? Jaarlijks openen verschillende bedrijven en projecten hun deuren tijdens de Europa Kijkdagen voor een kijkje achter de schermen. Deze kijkdagen zijn gepland op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei 2017. Kijk op de website Europa om de hoek voor meer informatie.

Highlights

World
Café

Maar liefst 150 noordelijke partijen staken in maart 2016 de hoofden bij elkaar tijdens het event WorldCafé.

Lees meer

World
Café

Maar liefst 150 noordelijke ondernemers, studenten, experts, intermediairs en partners van het SNN staken in maart 2016 de hoofden bij elkaar tijdens het event WorldCafé. Het onderwerp van gesprek: hoe kan Noord-Nederland er nóg beter voor zorgen dat kennis gedeeld wordt? Van kennisuitwisseling van onderwijsinstellingen naar het midden- en kleinbedrijf (mkb), tot uitwisseling tussen grootbedrijf en mkb en het mkb onderling. Uit deze noordelijke ‘brainwave’ is nog hetzelfde jaar subsidie-instrument Human Capital gestart.

Highlights

Beste
Werkgever

Beste werkgever van Nederland in de branche Openbaar Bestuur en Veiligheid, dat zijn wij!

Lees meer

Beste
Werkgever

Op dinsdag 4 oktober 2016 mochten wij deze waardevolle prijs in ontvangst nemen. SNN kreeg een 8,2 in het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Effectory en Intermediair. Hoge scores waren er voor stellingen als ‘de organisatie levert een positieve bijdrage aan de maatschappij’ en ‘ik kan mijn werk doen zonder dat ik belemmerd word door onnodige regels, beleid en bureaucratie binnen de organisatie’.

Henk Emmens, manager team Subsidies: “SNN is ontzettend trots op alle medewerkers. Elke dag staan zij klaar om ondernemers en organisaties te helpen hun ambities waar te maken. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de regio.”

Eise van der Sluis, directeur van het SNN: “Wij zijn erg trots op dit resultaat, dat voor een groot deel te danken is aan de voldoening en waardering die de medewerkers halen uit hun dagelijkse bijdrage aan de economische ontwikkeling van Noord-Nederland.”

Highlights

Dairy
Campus

SNN levert een forse bijdrage aan Dairy Campus, ‘the place to be’ als het gaat om de melkveehouderij.

Lees meer

Dairy
Campus

‘Voor de toekomst moet Nederland innovatief blijven produceren en kennis en innovaties zien te verkopen in het buitenland’, aldus staatssecretaris Martijn van Dam bij de opening van Dairy Campus op 26 mei 2016.

De Nederlandse zuivelindustrie staat voor een fikse uitdaging: werken aan duurzame ontwikkeling en tegelijkertijd de internationale positie versterken en uitbreiden.

Dairy Campus verbindt onderzoek, onderwijs en innovatie. Jaarlijks doen duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland het innovatiecentrum voor melkveehouderij aan. In tien jaar wordt veertig miljoen euro geïnvesteerd, waarvan vijftien miljoen euro uit het Ruimtelijk Economische Programma via SNN.

Lees meer over Dairy Campus op de website www.dairycampus.nl.

subsidies

Economie
& Innovatie

€44.156.961
Beschikte subsidie
163
Uitgevoerde controles
566
Ondersteunde innovaties
274
Aantal samenwerkingen

“De belangrijkste reden dat start-ups het niet redden is omdat ze niet genoeg getest hebben of het wel werkt.” – Larry van der Meulen, Innofest

Lees deze ervaring

Innofest

Innofest zet de festivalterreinen van acht noordelijke festivals, waaronder Oerol en Noorderzon, in als laboratoria om innovatieve producten reallife te testen. Deze tijdelijke maatschappijen vormen de perfecte testomgeving voor het testen van nieuwe producten.

Mooie voorbeelden van het afgelopen jaar zijn er genoeg! Zo is de kartonnen tent ‘Kartent’ getest op Welcome to the Village. Daarnaast is ‘Innofest Plus’ gelanceerd. Hier werkt Innofest samen met Omrin, Accenture, Microsoft en Rijkswaterstaat op het gebied van afval, energie, gedrag & tech en logistiek & mobiliteit.

Het voornaamste doel van Innofest is om de bedrijvigheid in het noorden te stimuleren. Het project is uniek omdat producten in Nederland verder niet op deze manier getest worden. Trots is Innofest op het feit dat zij binnen een jaar van experiment naar een stichting met stabiele financiering voor de komende drie jaar is gegaan. De ambitie voor dit jaar is om nieuwe partners aan Innofest te verbinden en nog meer producten te testen.

De motor van de noordelijke economie is het midden- en kleinbedrijf. De innovatieve ideeën en technologieën die hier worden ontwikkeld, kunnen het verschil maken – in Nederland, maar ook daarbuiten.

Lees meer

Economie
& Innovatie

Door te investeren in innovatie helpen we ondernemers nieuwe producten, procedés en diensten te ontwikkelen, waarmee hun concurrentiepositie en die van Noord-Nederland wordt versterkt. Tevens verstrekken wij investeringssubsidies voor uitbreidingsprojecten of ter verbetering van het vestigingsklimaat met als doel bedrijvigheid te creëren.

In welke vorm en waarvoor wij subsidie aanbieden, bepalen wij in samenwerking met de ondernemers. Het WorldCafé is hier een mooi voorbeeld van.

Onze jarenlange ervaring zetten wij continu in om de subsidieverstrekking meer efficiënt en inzichtelijk te maken. Een tastbaar resultaat hiervan is ons digitale portaal waarin subsidieaanvragers de status van hun aanvraag kunnen inzien. Wij investeren in vroegtijdig contact en afstemming met de aanvrager ten behoeve van kwalitatief goede subsidieaanvragen. Met als doel dat de ondernemer meer tijd over houdt voor waar het daadwerkelijk om gaat: innoveren.

Ben je zelf een innovatieve ondernemer? Kijk op www.echteinnovaties.nl en ontdek welke innovatiesubsidies jou kunnen helpen je innovatieve ideeën verder te brengen.

subsidies

Arbeidsmarkt

4258
Actieve trajecten
847
Werkgevers in portaal
161
Opleiders in portaal
42 jaar
Gemiddelde leeftijd werknemer

“Het onderscheidende kenmerk van noorderlingen is de bescheidenheid en het arbeidsethos.” – Wilma Louissen, Instituut voor Veiligheid en Milieu

Lees deze ervaring

IVM

Ook het Instituut voor Veiligheid en Milieu (IVM) werkt mee aan de uitdagingen op de noordelijke arbeidsmarkt. Zorgeloos werken staat bij het IVM voorop. De specialist op het gebied van werk en veiligheid detacheert veiligheidspersoneel, verzorgt veiligheidstrainingen aan bedrijven en geeft hierover advies. Om in kwalitatief hoogwaardig personeel te kunnen voorzien, heeft het IVM verschillende malen gebruik gemaakt van de subsidieregeling ‘Groningen op Voorsprong’. Het IVM heeft hierbij voor 29 werknemers gemiddeld zo’n drie trajecten lopen op het gebied van om- en bijscholing. De opleidingen zijn grotendeels gericht op het gebied van accountmanagement, maar ook op het gebied van veiligheidskunde en salesmanagement. “Het onderscheidende kenmerk van noorderlingen is de bescheidenheid en het arbeidsethos”, aldus Wilma Louissen, HR Business Partner bij het IVM. “We willen het goed doen en houden ons aan de regels. Op noorderlingen kun je vertrouwen.”

Meer weten over de resultaten van Groningen op Voorsprong? Klik hier voor de infographic.

Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de handen ineengeslagen om samen de knelpunten op de arbeidsmarkt in Groningen en Drenthe op te lossen.

Lees meer

Arbeidsmarkt

Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de handen ineengeslagen om samen de knelpunten op de arbeidsmarkt in Groningen en Drenthe op te lossen. Gezamenlijk is er 13 miljoen euro beschikbaar gesteld middels ‘Groningen op voorsprong’ en het Drentse ‘Ruimte voor ontwikkeling’. Met subsidie wordt de werkgelegenheid aangepakt en het in dienst nemen van medewerkers gestimuleerd. Zo is er subsidie beschikbaar voor loon-, opleidings- en loonverletkosten.

Meedenkend, ondernemend, oplossings- en klantgericht zijn de kernwoorden van onze aanpak in dit voor ons nieuwe werkveld. We zijn trots op het succes van de subsidieregelingen, waaraan wij met een nieuw team en nieuwe systemen werken.

Bekijk onze video over de werkconferentie ‘Zet Groningen op voorsprong’ met de opening door minister Asscher.

Subsidies

Plattelands-
Ontwikkeling

€80.000.000
Beschikbare subsidie
34
Opengestelde tenders
152
Ontvangen aanvragen

“Het mooiste vind ik om de telers met behulp van onze kennis vooruit te helpen en vervolgens samen oplossingen te bedenken.” - Machiel Goosen, HLB BV

Lees deze ervaring

HLB
BV

Het onderzoeksbureau HLB BV in Wijster is opgericht in de jaren zestig. Er werken in totaal 135 onderzoekers, laboranten en adviseurs, allemaal met hetzelfde doel voor ogen: voortdurend nieuwe kennis ontwikkelen op het gebied van plant- en bodemgezondheid.

Met de subsidie die zij ontvangen vanuit POP3 brengen ze hun kennis over op telers in de veenkoloniën omtrent aardappelmoeheid. “In Noord-Nederland lopen wij qua kennis voor op de rest van de wereld gezien de intensieve teelt hier”, aldus Machiel Goosen, assistent Teeltadviseur. “Door het geven van trainingen en de gesprekken met de telers aan te gaan, proberen wij onze kennis over te brengen en hen bewust te maken van de problematiek betreffende aardappelmoeheid. Dankzij dit intensieve contact krijgen wij tegelijk weer meer inzicht in de problematiek. Het uiteindelijke doel is om aardappelmoeheid samen te bestrijden en beheersbaar te maken.”

Innovatie en verduurzaming in de agrarische sector, maar ook de thema’s goed leven, wonen en werken op ons mooie platteland staan centraal bij Plattelandsontwikkeling.

Lees meer

Plattelands-
ontwikkeling

De agrarische sector is in Noord-Nederland al van oudsher een belangrijke economische sector. Om dit te behouden en verder uit te breiden, zetten we in op innovatie en verduurzaming. Ook de thema’s goed leven, wonen en werken op ons mooie platteland staan op de kaart. Vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is er voor de periode 2014 - 2020, inclusief overheidscofinanciering, 250 miljoen euro beschikbaar voor Noord-Nederland.

Persoonlijke benadering, openstaan voor oplossingen en meedenken met klanten is onze aanpak. Klanten waarderen onze hulpvaardigheid en kleinschaligheid. Met een nieuw team, nieuwe systemen, nieuwe samenwerkingen en een nieuw werkveld, zijn we trots op wat we in 2016 hebben ingezet!

Subsidies

Energie

18.015
Verleende aanvragen
€50.258.004
Verleende subsidie
6
Subsidieregelingen

“We moeten met z’n allen gaan voor duurzame energie, iedereen kan zijn steentje bijdragen.” – Remon Koorn, aanvrager Zonnelening

Lees deze ervaring

Zonnelening

Remon Koorn is woonachtig met zijn vrouw en drie kinderen in Assen. Afgelopen jaar heeft de familie Koorn de Zonnelening van de provincie Drenthe aangevraagd. “Ik heb nu zes zonnepanelen op mijn dak liggen en mijn energierekening is hierdoor gehalveerd”, vertelt de Assenaar. “Het is fijn dat ik het in de portemonnee merk maar ik vind het ook belangrijk om milieubewust te leven. De manieren waarop energie wordt opgewekt gaat vaak ten koste van het milieu. Ik denk dat we met z’n allen moeten gaan voor duurzame energie. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. De Zonnelening is hier een mooi voorbeeld van.”

Noorderlingen kunnen bij ons subsidie krijgen om hun woning energiezuiniger te maken, van zonnepanelen tot isolatie.

Lees meer

Energie

Noord-Nederland heeft grote ambities op het gebied van klimaat en duurzame energie. Wij dragen hieraan ons steentje bij door de uitvoering van meerdere subsidieregelingen op dit vlak. Noorderlingen kunnen bij ons subsidie krijgen om hun woning energiezuiniger te maken, van zonnepanelen tot isolatie.

Om al onze klanten boven verwachting van dienst te kunnen zijn, investeren we in efficiëntie en willen we vooruitstrevend zijn in onze digitale aanpak. Klanten zo snel mogelijk duidelijkheid geven over hun subsidieaanvraag, is bij ons prioriteit. Klanten kunnen daarom zelf ook meekijken in de stand van zaken van hun aanvraag. Met onze heldere aanpak beogen we subsidieverlening laagdrempelig te houden en voor iedereen bereikbaar.

Noordelijke samenwerking

Lobby
Brussel

47
Public affairs nieuwsbrieven
100
Informatiebijeenkomsten
200
Netwerkgesprekken
Alt

De 24 uur van het noorden

Lees meer

De 24 uur van het Noorden

Zien, horen en voelen welke innovaties het Noorden te bieden heeft. Tijdens de Europese week van de Regio’s en Steden die werd georganiseerd in Brussel, bezochten 350 genodigden de 24 uur van het Noorden.

Hoogtepunt van de dag was de Innovatietour, waarbij tien noordelijke ondernemers en kennisinstellingen hun allernieuwste uitvindingen presenteerden aan een internationaal publiek.

Ate van der Meer van het bedrijf Snakeware stond er met de HoloLens, een augmented en mixed reality-headset. “Dit evenement biedt ondernemers de kans om in korte tijd een groot, kansrijk netwerk op te bouwen met zowel contacten uit het Noorden als uit Brussel.”

Alt

HNP seminars

Lees meer

HNP seminars gedurende Nederlands Voorzitterschap (1e helft 2016)

 • Grensoverschrijdende samenwerking
  Over het belang van samenwerking over de grenzen heen. “Europa laat economische groeikansen in de grensregio’s liggen”, aldus Gouverneur Theo Bovens.
 • Cohesiebeleid
  Aan de hand van het gepresenteerde provinciale Visiedocument over het Investeringsbeleid na 2020, werden de mogelijke richtingen voor het beleid na 2020 besproken.
 • Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)
  Vicepresident Katainen van de Commissie hield een vurig pleidooi over het nut van EFSI en bedankte de Nederlandse provincies voor hun ondersteuning bij EFSI.
 • Circulaire economie
  “De circulaire economie is het politiek economisch project waar de EU naar zocht,” aldus McKinsey. Eva Gladek heeft namens Noord-Nederland de aanpak van circulair Fryslân toegelicht.
 • Energie
  EnTranCe en de vier noordelijke steden hebben namens Noord-Nederland laten zien dat regio’s en steden de drijvende kracht achter de energietransitie zijn.
 • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
  Hoe zal het GLB-beleid er na 2020 uit komen te zien? Daarover discussieerden de aanwezigen. Het Noord-Nederlandse kunst- en wetenschapsproject ‘King of the Meadows’ sprak over natuurinclusieve landbouw.
 • Transport
  Innovaties in slimmer en schoner vervoer
Alt

Prijzen

Lees meer

Prijzen

 • Voorbeeldregio Duurzame Chemie

  De provincies Groningen en Drenthe zijn door de Europese Commissie geselecteerd als voorbeeldregio op het gebied van duurzame chemische productie. Dat betekent extra steun van de European Sustainable Chemicals Support Service (ESCS).

  Drentse gedeputeerde Henk Brink: “Onze nieuwe voorbeeldfunctie maakt de regio beter zichtbaar in Brussel. Zo kunnen we makkelijker aansluiten bij subsidieprogramma’s en Europese initiatieven.”

 • Healthy Ageing-award

  Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) behaalde voor de tweede maal de maximale score voor de Healthy Ageing-award. In december nam de Groningse Commissaris van de Koning René Paas de 4 Sterren Reference Site-status in ontvangst.

  Noord-Nederland is de enige regio in Nederland die vier sterren heeft en behoort daarmee tot een select Europees gezelschap van acht topregio’s.

 • Europese Cluster-prijs voor Water Alliance

  Met het project Energy in Water (EnW) heeft Water Alliance de EU Cluster Partnership 2016 in de wacht gesleept. De winnaar werd bekendgemaakt tijdens de European Cluster Conference.

Alt

Circulaire Economie

Lees meer

Circulaire Economie

Noord-Nederland is hard op weg om zich te specialiseren in de circulaire economie: het hergebruiken en recyclen van producten en grondstoffen. Met name de provincie Fryslân en de vereniging Circulair Friesland maken zich hier sterk voor.

Mede dankzij hun inspanningen is er 1,2 miljoen euro aan Europese subsidie beschikbaar voor de projecten SCREEN en Circulaire Kennisontwikkeling. SCREEN is een kennisuitwisseling tussen Europese regio’s. Circulaire Kennisontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van circulaire innovaties in Noord-Nederland.

Verder is er dit jaar een aanvraag voor de Innovation Deals ingediend. Noord-Nederland is niet aangemerkt als Innovation Deal. Wel heeft de aanvraag ervoor gezorgd dat onze aanpak veel zichtbaarheid in Brussel heeft gekregen.

Alt

Europees Werkbezoek Energie

Lees meer

Europees werkbezoek Energie

In september kreeg Noord-Nederland de kans om aan Europese vertegenwoordigers te laten zien hoe de regio werkt aan energie.

Op het programma stonden bezoeken aan EnTranCe, het zonnepark bij het TT-circuit en De Nieuwe Afsluitdijk, net als presentaties over aardbevingen, e-Intelligence, Sensor City en Smart Energy Region Emmen-Haren (SEREH).

Het werkbezoek was onderdeel van een studiereis langs energieprojecten aan de Noordzeekust. In het uiteindelijke rapport over regionale samenwerkingen op het gebied van energie heeft Noord-Nederland een prominente plek gekregen. Het rapport is gepresenteerd aan de Europese Commissie en het Europese Parlement.

Alt

Bezoek Statenleden Drenthe & Friesland

Lees meer

Bezoek Statenleden Drenthe & Friesland

Statenleden van Friesland en Drenthe togen in december naar Brussel, voor een kennismaking met de noordelijke lobbyisten en de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie, Pieter de Gooijer.

Maar ook om inzicht te krijgen in alle lobbywerkzaamheden en de manier waarop Europese instellingen werken. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) presenteerden onderwerpen als energie, transport, landbouw en circulaire economie aan de Statenleden, en lichtten zo de Brusselse context van noordelijke provinciale prioriteiten goed uit. Als slotakkoord was Annie Schreijer-Pierik uitgenodigd. Op haar geheel eigen wijze wist zij de aanwezigen te vermaken met haar visie op het belang van samenwerking in Europa en haar werk in het Europees Parlement.

Noordelijke samenwerking

Lobby
Den Haag

47
Public affairs nieuwsbrieven
500
Notificaties PA monitor
20
Brieven naar kamerleden en bewindspersonen
4
Brochures/position papers
Alt

Regionale economie

Lees meer

Regionale economie

De belangrijkste taak van het SNN is het stimuleren van de regionale ontwikkeling. Daarbij spelen subsidies uit Europa een grote rol.

Tot 2020 beheert het SNN subsidies uit verschillende Europese fondsen. Daarna start een nieuwe financieringsperiode, waarbij deze fondsen opnieuw verdeeld worden onder managementautoriteiten zoals het SNN.

Het lobbyen hiervoor is al in volle gang. In een brief aan de Tweede Kamer is een duidelijk signaal afgegeven over het belang van deze fondsen. Ook nemen de lobbyisten van het SNN nu al positie in, in de Europese discussie over de toekomstige verdeling van de fondsen.

Alt

Cultuur

Lees meer

Cultuur

Noord-Nederland heeft met succes een intensieve lobby gevoerd voor het cultuurprogramma We the North en voor een betere regionale spreiding van rijkscultuurgelden.

Op Prinsjesdag 2016 kwam het goede nieuws: alsnog werd rijkssubsidie toegekend aan de festivals Noorderslag, Jonge Harten, Into the Great Wide Open en Welcome to the Village. Ook was er extra budget voor talentontwikkeling in de regio.

In januari 2017 ondertekende minister Bussemaker het Cultuurconvenant Noord-Nederland. Dankzij de heldere boodschap en de grote betrokkenheid van de noordelijke steden en provincies is een prachtig resultaat behaald voor de Noord-Nederlandse cultuursector.

Alt

Melkveehouderij

Lees meer

Melkveehouderij

Het was een hectisch jaar voor de grondgebonden melkveehouderij. Maar wel een met een positieve afloop.

Voor Nederland geldt sinds jaren een derogatie voor stikstofuitstoot: een toestemming om af te wijken van Europese regelgeving. Door de afschaffing van het melkquotum dreigde deze uitzondering te vervallen. Voor alle Nederlandse boeren met koeien zou dit gedwongen inkrimping van hun veestapel betekenen. Ook voor de grondgebonden bedrijven, terwijl zij niet verantwoordelijk zijn voor het fosfaatoverschot.

Noord-Nederland trok gezamenlijk op in de lobby richting Den Haag. Doel: een uitzondering voor grondgebonden melkveehouders in de nieuwe fosfaatwet. Met resultaat, de veestapels van grondgebonden melkveehouders hoeven niet in te krimpen.

Alt

Energie

Lees meer

Energie

Met de Energieagenda van minister Kamp in het vooruitzicht heeft Noord-Nederland een duidelijke boodschap geformuleerd. Onze regio is koploper in de transitie naar een energieneutrale regio: een positie die het Noorden graag wil behouden en versterken.
Het Haags Event, dat het SNN jaarlijks organiseert met noordelijke bedrijven en kennisinstellingen, stond daarom in het teken van energie. Die dag is een belangrijke koers uitgezet voor de noordelijke energietransitie voor de komende jaren. Gespreksonderwerp: duurzame energie en de ambitie van de drie noordelijke provincies om proeftuin voor het Europese energiesysteem van de toekomst te worden. Klik hier voor de aftermovie.

Daarnaast is als input voor de Energieagenda een brief aan minister Kamp gestuurd met de noordelijke ambitie voor duurzame energie. De punten uit de brief zijn voor een deel vertaald in de Energieagenda.

infographic energie

Alt

Krimp

Lees meer

Krimp

Noord-Nederland kent acht krimp- en anticipeergebieden. Dit zijn regio's die nu of in de nabije toekomst kampen met de negatieve effecten van bevolkingsdaling.

Gezamenlijk schreven de vijf Nederlandse provincies met krimpregio’s Nederland in Balans. Het Rijk wordt hierin opgeroepen om groei en krimp in samenhang aan te pakken. Krimpregio’s kunnen namelijk een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en ruimte bieden aan de Randstad.

Nederland in Balans vraagt om een nieuwe koers voor krimpregio’s: het beter benutten van de kansen in krimpregio’s en structurele investeringen in onderwijs, de woningmarkt, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Alt

Kornwerderzand

Lees meer

Kornwerderzand

De Tweede Kamer verleent unaniem steun aan de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. In totaal heeft het Rijk 30 miljoen euro beschikbaar gesteld.. De verbreding zorgt voor extra banen in de regio en een grote impuls voor de jachtbouw.

Een prachtig resultaat van een langdurige lobby waarbij provincie Fryslân, het SNN, het bedrijfsleven, belangenorganisaties en regionale overheden hun krachten bundelden.

Achter de schermen werkten bestuurders hard om het belang van de verbreding duidelijk te maken. Dat het bedrijfsleven zich aansloot, heeft flink bijgedragen aan het lobbysucces. De ludieke actie waarbij een 'cheque' van 26 miljoen euro aan Kamerleden werd aangeboden, zorgde voor veel aandacht.

Noordelijke samenwerking

Branding

Noord-Nederland: een ondernemende regio vol bedrijvigheid, waar het bruist van de ideeën, start-ups en innovaties. Maar vertellen we dat wel voldoende?

Lees meer

Branding

In 2016 hebben wij, in opdracht van de drie noordelijke provincies, onderzoek gedaan naar het draagvlak voor structurele ‘branding’ van Noord-Nederland. Naast desk research werden ruim 50 stakeholders in de drie noordelijke provincies bezocht en bevraagd. Ook werd een online enquête verspreid onder 1.500 belanghebbenden. Ron Overbeek van communicatiebureau Statement, dat het onderzoek begeleidde: “De overall conclusie? Er is breed draagvlak voor het actief vermarkten van Noord-Nederland op economisch gebied. Er is hierbij behoefte aan een resultaatgerichte campagne, waarbij we de boodschap optimaal afstemmen op de ontvanger en achter de schermen onze feiten, cijfers, beeldmateriaal en succesverhalen beter gaan delen. Met deze uitkomsten gaan we in 2017 aan de slag om het merk Noord-Nederland nog krachtiger neer te zetten. Daarbij zoeken we de verbinding met de Topdutch-campagne, die begin 2017 van start ging.”

Meer weten over de uitkomsten en het onderzoek? Neem contact op met communicatie@snn.eu.

Noordelijke samenwerking

xConnect

Via een inspirerend en interactief programma zijn ondernemers meegenomen in huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Lees meer

xConnect

Op 25 oktober nodigde SNN 100 noordelijke ondernemers uit voor een bezoek aan innovatie-event Trendship en het door SNN, NOM en TAUW georganiseerde xConnect. Een dag die volledig in het teken stond van nieuwe technologieën, businessinnovaties en trends.

In de ochtendsessie xConnect maakten ondernemers kennis met big data, blockchain en the internet of everything. Ondernemers gingen naar huis met nieuwe inspiratie, informatie over financiering en een groter netwerk.

Noordelijke samenwerking

Grenzeloos

Ondernemen zonder grenzen: Duitsland biedt volop mogelijkheden voor samenwerkingen en het aanboren van een nieuwe markt.

Lees meer

Grenzeloos

Samen met Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, EEN en VNO-NCW Noord organiseerde SNN deze dag over ondernemen, verbinden en kennisuitwisseling met onze oosterburen. Het bleef niet bij het beantwoorden van praktische vragen (hoe kan ik werken over de grens?). Het programma richtte zich ook op matchmaking, inspiratie en netwerken.

Ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland legden tijdens het evenement volop nieuwe contacten.

Wij
het SNN

Wij het SNN

Ons
verhaal

Al 25 jaar faciliteren, stimuleren en verbinden wij ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland.

Lees meer

ons
verhaal

Met ruim 100 collega’s zijn wij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Al 25 jaar faciliteren, stimuleren en verbinden wij ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland. Als dienstverlener willen we dicht bij onze klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners staan.

Wat maakt ons bijzonder? Wij investeren gedreven in onze persoonlijke en professionele ontwikkeling, nemen initiatief en werken samen aan het realiseren van onze strategische opgaven en organisatiedoelen. Zo lanceerden wij onze eigen SNN Academy, voor en (ook) door onze collega’s, waarin we uiteenlopende onderwerpen behandelen om elkaar naar een hoger niveau te tillen. In 2016 hebben we zelfs al enkele SNN Academies georganiseerd voor onze partners, die een groot succes bleken. Wij zijn tenslotte niet voor niets de Beste werkgever Openbaar Bestuur & Veiligheid van 2016 geworden!

Wat doet het SNN? Zoals onze naam al suggereert, zijn wij een samenwerking van de drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, met als doel de economische positie van Noord-Nederland te versterken. Binnen het SNN wordt het noordelijk ruimtelijk en economisch beleid afgestemd. Vanuit onze rol als Europese managementautoriteit beheren en verdelen wij subsidies vanuit het Rijk en Europa. Ook voeren we namens het Noorden onderhandelingen met het Rijk en Brussel. Tot slot hebben wij een actieve rol in internationale samenwerking gericht op innovatieve, duurzame en inclusieve groei van Noord-Nederland.

Bekijk ons smoelenboek!